KATYONİK POLİELEKTROLİTLER (FLOKULANTLAR)

Katyonik Polielektrolitler genellikle evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan ekses çamurun (Biyolojik veya Kimyasal) susuzlaştırılma işleminde flokulasyon yardımcısı olarak kullanılan flokulant polimerlerdir.

ANYONİK POLİELEKTROLİTLER (FLOKULANTLAR)

Anyonik Polielektrolitler genellikle endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde Kimyasal Oksijen İhtiyacı , Askıda Katı Madde , Ağır Metal ve Yağ gideriminde flokulasyon yardımcısı olarak kullanılan çöktürücü polimerlerdir.

ORGANİK KOAGULANTLAR ( POLİAMİN VE POLİDADMAK )

Organik Koagulantlar atıksu ve içmesuyu arıtma proseslerinde flokulant dozajı öncesinde şartlandırıcı (pıhtılaşma) olarak kullanılmaktadır. PAC , alüminyum sülfat ve demir III klorür gibi konvansiyonel koagulantlara oranla organik koagulantlardan hem çok daha düşük dozajlarda çok daha yüksek verim elde edilebilmektedir hem de kimyasal çöktürme tanklarında oluşan kimyasal çamur çok daha az oluşmaktadır. Bu sebeple çamur bertaraf maliyetide ciddi oranda indirgenmektedir. Bütün bu avantajların yanı sıra organik koagulantlar , tamamen organik ve bijolojik olarak giderilebilir olduklarından atıksu arıtma tesislerindeki mikrobiyolojik aktivasyonla %100 uyumlu polimerlerdir.

KÖPÜK KESİCİLER

Köpük kesiciler, köpük oluşumunun istenmediği proseslerde veya önceden oluşmuş köpüklerin giderilmesinde kullanılırlar. Ana olarak köpük kesiciler silikon bazlı , yağ ve su bazlıdırlar. Alternatif olarak alkol , glikol-ester ve polimer bazlı köpük kesicilerde mevcuttur.

RENK GİDERİCİLER

Renk gidericiler , tekstil proseslerinden kaynaklanan yüksek oranda boya içeren atıksulardaki renk pigmentlerinin pıhtılaştırılıp çöktürülmesi işleminde kullanılan çok yüksek katyonik organik koagulantlardır.